شناسه

- حریم خصوصی
 

سياست امنيت اطلاعات

نگاه کلی


لازم است سرويس شناسه  به منظور کاهش کلاه برداری، از اعضاء خود اطلاعات خودشان و اطلاعات حساب بانکی مورد استفاده در سرويس شناسه را درخواست کند. لازم است کاربران سامانه شناسه ، اطلاعات درخواستی اين سرويس را در اختيار ما قرار دهند.
با رضايت و موافقت با موارد سياست امنيت اطلاعات، شما در حقيقت رضايت و موافقت خود را برای کمک به ما در پردازش اطلاعات شخصی خود، برای اجرای هر چه بهتر سياست امنيت اطلاعات، اعلام کرده ايد.
اين سياست، امنيت اطلاعاتی که ما جمع آوری ميکنيم را مشخص و نحوه استفاده از اين اطلاعات را توضيح ميدهد. شناسه ، امنيت اطلاعات شخصی شما را به شدت محفوظ نگاه داشته و از اطلاعات شخصی شما فقط در رابطه با شرايط سياست امنيت اطلاعات استفاده ميکند. ما اطلاعات شخصی شما و يا ليستی از مشتريان خود را نه به شخص ثالثی ميفروشيم و نه برای مدتی در اختيار کسی ميگذاريم. هر چند شناسه در کشور جمهوری اسلامی ايران مديريت ميشود و تابع قوانين اين کشور است، در برخی شرايط خاص و دريافت دستور از مراجع ذيصلاح لازم است تا اطلاعات مورد نياز در اختيار مرجع ذيصلاح قرار داده شود.
با پذيرفتن سياست امنيت اطلاعات و پذيرفتن بخش "موافقت سياست امنيت اطلاعات" در زمان عقد قرارداد، در حقيقت شما با آشکار شدن اطلاعات خود برای ما و استفاده ما از اطلاعات شخصی خود موافقت کرده ايد و ما را برای انجام موارد ذکر شده در سياست امنيت اطلاعات هدايت کرده ايد.

 

تذکر ويژه به کودکان و نوجوانان

 

کودکان و نوجوانان (افراد زير 18 سال) مجاز به استفاده از سرويس شناسه و ثبت نام و ثبت اطلاعات خود در وبسايت شناسه  نيستند.

 


 اطلاعاتی که ما از شما جمع آوری ميکنيم

 

اطلاعات مورد نياز


برای باز کردن يک اکانت در سايت شناسه، بايد نام، آدرس، شماره تلفن و آدرس ايميل را وارد کنيد. در وارد کردن اين اطلاعات دقت کنيد چرا که شناسه اطلاعات وارد شده را بررسی و از صحت آنها اطمينان حاصل ميکند. ممکن است شناسه از شما کپی مدارک هويتی (شامل کپی شناسنامه و کپی کارت ملی) را درخواست کند و يا با شماره تلفن شما تماس حاصل کند و يا کد تاييد 10 رقمی را به وسيله پست به آدرس شما ارسال کند.برای پرداخت درست توسط شناسه، بايد اطلاعات حساب بانکی خود (شامل شماره حساب و شماره کارت) را در اختيار ما قرار دهيد. لازم است تا حساب های اعلام شده با نام فرد عضو شده در سيستم مطابقت داشته باشد. ممکن است شناسه از شما کپی کارت اعتباری يا مالی ثبت شده در سيستم را درخواست کند. اين کار به منظور جلوگيری از استفاده از کارت های الکترونيکی سرقت شده در سيستم شناسه  به کار ميرود. اين عمليات ممکن است برای تراکنش های ورودی و خروجی اجرا شود و چنانچه مالکيت کارت الکترونيکی انجام دهنده تراکنش ورودی برای شناسه احراز نشود وجه ورودی به سيستم را به کارت مبدا برگشت خواهد زد. همچنين شناسه برای دريافت وجه و افزايش اعتبار به صورت آنلاين شما را به صفحات وبسايت بانکها ارجاع ميدهد. لازم است سياست امنيت اطلاعات بانکها توسط شما مطالعه شود. ما همچنين از شما ميخواهيم که يک سوال امنيتی را وارد به آن پاسخ دهيد. اين سوالات به هنگام درخواست کلمه عبور جديد (در هنگام فراموش کردن آن) لازم است و به اين ترتيب هيچ کلاه برداری از حساب جاری شما انجام نخواهد شد. همچنين ما احتياج به برخی اطلاعات تجاری يا هويتی از شما داريم (برای برخی تراکنش های مالی بالا توسط شناسه) که اين اطلاعات به ما کمک ميکند از سوء استفاده های مالی جلوگيری شود و برخی قوانين رعايت شود.