شناسه

- سوالات متداول

 •  شناسه چیست ؟

شناسه سرویس تولید قبض خدماتی برای سازمان ها و اشخاص حقوقی و حقیقی است .

 • شناسه چگونه کار می کند؟

شناسه از طریق سامانه یا از طریق وب سرویس قبض خدماتی صادر میکند و پرداخت الکترونیک بانکی را ایجاد می کند

 • شناسه چه کمکی به کسب و کار ها و سازمان ها میکند ؟

با شناسه دار کردن پرداخت ها , شخص میتواند پرداخت های مشتریان خود را پیگیری و رهگیری نماید و گزارشی کامل از درآمد های خود تهیه نماید .
آیا شناسه در تسویه به بانک های مشخصی محدود می شود ؟
خیر شناسه محدودیت در تسویه در بانک های متصل به شتاب ندارد

 • کارمزد ارائه خدمات شناسه به چه میزان است ؟

این کارمزد به صورت مبلغ ثابت 900 تومان می باشد 

 • گزارش پرداخت قبوض چه زمانی در سامانه ثبت می شود ؟ 

با توجه به قوانین بانک مرکزی گزارش پرداخت قبوض روز کاری بعد در بازه زمانی 11 تا 14 درسامانه ثبت می شود 

 • نحوه ی محاسبه کارمزد به چه صورت است ؟

دریافت کارمزد به صورت مبلغ ثابت انجام می شود و به دو روش دریافت از صادر کننده و پرداخت کننده محاسبه و دریافت می شود .

 • نحوه ی احراز هویت شناسه چگونه است ؟

سامانه های شناسه با امضا قراداد مشترک بین شناسه و شخص حقوقی و دریافت مدارک ذیل فعال سازی می شود .

 1.   آگهی تاسیس شرکت 
 2.   آگهی روزنامه رسمی 
 3.   اساسنامه ی شرکت 
 4.   تایید حساب شرکت 
 5.  کارت ملی و شناسنامه ی مدیرعامل
 • قبوض شناسه در کدام بانک ها قابل پرداخت است ؟
 1. بانک ملت
 2. بانک پاسارگاد
 3. پست بانک ایران
 4. بانک شهر
 •  پرداخت قبوض از چه درگاه های بانکی قابل پرداخت است ؟
 1. دستگاه های کارتخوان
 2. دستگاه خودپرداز
 3. اینترنت بانک
 4. موبایل بانک
 5. کد های دستوری ussd
 6. تلفن بانک