شناسه

-چشم انداز راهبردی

 

راهبردها و اهداف

جلب رضایت مشتریان و جذب اکثریت سازمان ها

و جذب کاربران برنامه ی موبایلی پیام رسان مالی شناسه به تعداد 1 میلیون کاربر فعال

فعالیت  و مشارکت در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور.

ارائه خدمات نوین و الکترونیک مالی  به مردم با

دقت، سرعت و سهولت به منظور رفاه حال

و صرفه‌جویی در اوقات مشتریان سازمان ها و شرکت ها

 

بیانیه ماموریت

 

شناسه با اتکا به سرمایه انسانی کارآمد,متخصص وخلاق و نیروی جوان

و پویای خود و با در نظر گرفتن نیاز کشور خود در تلاش است

که برای سهام داران و مشتریان خلق ارزش می نماید

درتلاشیم تا گامی بزرگ در صنعت پرداخت کشور برداریم

و در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور مشارکت شایسته و موثری داشته باشیم .