شناسه

شناسه چیست؟

شناسه راهکاری است که برای شناسه دار کردن پرداختی های اشخاص استفاده می شود . ضمن تسهیل در پرداخت با این راهکار پیگیری و ردیابی پرداختی های افراد توسط سامانه یکپارچه ی شناسه به آسانی انجام می شود . شناسه در حقیقت یک راهکار موازی و مکمل است و در کنار سایر روش های دریافت و جمع آوری مطالبات مالی که افراد و سازمان ها از آنها استفاده می کنند ، فرآیند وصول مطالبات را تسهیل می کنند . مجموعه هایی که از خدمات سامانه استفاده می کنند در زمان اعلام مطالبه خود به مشتری ، شناسه قبض و شناسه پرداخت متناظر با آن پرداخت را هم به مشتری اعلام می نمایند و مشتری می تواند در کنار سایر روش ها با استفاده از قبض نسبت به پرداخت وجه اقدام نماید .

قابلیت های سیستم شناسه


پرداخت راحت

تمامی قبوض صادر شده در شناسه میتوانند در دستگاه های عابر بانک ، کارت خوان ها و از طریق کد USSD پرداخت شوند.

اطلاع رسانی با پیامک

شما میتوانید قبوض خود را بصورت پیامک برای مخاطبانتان ارسال کنید که ما رسیدن این پیامک را به کاربر تضمین می کنیم.

پیگیری آسان

پس از صدور یک قبض می توانید وضعیت آنرا ببینید و پیگیری نمایید.چندین روش برای پیگیری قبوض در سامانه وجود دارد.

اقساط

همچنین شناسه قابلیت هایی برای اقساط دارد. شما می توانید اقساط را در شناسه ایجاد ، مدیریت و پرداخت کنید.

بانک های طرف قرارداد شناسه

شناسه را امتحان کنید